Odpowiedzialny producent rolny


WYPRZEDZAJĄC ZIELONY ŁAD

Wyniki doświadczeń pokazały, że Bezpieczna Ferma to lepsza konwersja paszy przy jednoczesnych większych przyrostach masy. To ograniczenie choroby stóp ptaków (FPD) oraz lepszą jakość mięsa. To także ograniczenie emisji szkodliwych gazów i spowolnienie uwalniania azotu do gleby. Odpowiedzialny hodowca, wdrażając system Bezpieczna Ferma troszczy się o zwierzęta, dba o klimat i chroni środowisko.

 

KONSORCJUM BEZPIECZNA FERMA

W trosce o zwierzęta, klimat i środowisko


Więcej o nas

Kompletnie nowa jakość

Ochrona ziarna

Dodatek redukuje ilość wilgoci, ogranicza powstawanie mykotoksyn, a w gotowej paszy stymuluje wzrost kosmków jelitowych, poprawiając wchłanialność.

Redukcja chorób stóp

Preparaty hamują powstawanie amoniaku w ściółce, tym samym redukując chorobę kurzych stóp (FPD).

Ochrona odorowa

Dodatki redukują powstawanie gazów złowonnych, takich jak amoniak i siarkowodór. Ograniczają stres zwierząt i liczbę upadków.

Wzbogacony nawóz

Stosowane w ściółce i paszy minerały trwale wiążą związki azotowe, co sprawi że obornik kurzy staje się ekologicznym nawozem o spowolnionym uwalnianiu azotu.

Odwiedź nasz kanał na YouTube i dowiedz się,
w jaki sposób inni zarabiają więcej.