Bezpieczna Ferma – nowa inicjatywa wsparcia ferm drobiu

W dniu 17 maja 2018 roku odbyło się spotkanie Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj w poszerzonym składzie z Danielem Olszewskim, pomysłodawcą programu wsparcia ferm drobiu “Bezpieczna Ferma”. Podstawowym celem tej inicjatywy jest wsparcie zmiany profilu hodowli drobiu i produkcji jaj na proekologiczną.

Inspiracją do stworzenia tego programu są przyszłe zaostrzenia przepisów prawa skutkujące problemami dla hodowców drobiu i producentów jaj. W świetle przygotowywanych obecnie przepisów prawa, które zostaną zawarte w „ustawie antyodorowej”, ochronie środowiska i przepisów o rolnictwie ekologicznym można stwierdzić, iż znaczna część ferm drobiu może niebawem zmagać się z problematyką ograniczenia uciążliwości związanych z generowaniem substancji złowonnych oraz przedostaniem się do gruntu ścieków ze związkami azotu z wytwarzanych na fermie odchodów zwierzęcych. Na celowniku ustawodawcy są fermy produkcyjne.

Program stanowi regionalną alternatywę dla istniejących, konwencjonalnych ferm, które nie są w stanie spełnić warunków otrzymania certyfikatu ekologicznego. W efekcie jego stosowania konsument otrzyma pewność, że produkcja odbywa się w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo jego zdrowia.

Na spotkaniu Zarząd Zrzeszenia przegłosował chęć przystąpienia do programu Bezpieczna Ferma jako operator. Ustalono wstępny harmonogram wspólnych działań.

Największe zainteresowanie wzbudziła prezentacja, w której pomysłodawca przedstawił szereg realnych korzyści wynikających z przystąpienia do programu. Możliwość grupowego zakupu ekologicznych produktów i usług w niższych cenach oraz łatwiejszy dostęp do dofinansowania to tylko niektóre z nich.