Dr inż. Banaszak prezentuje projekt podczas konferencji na Krajowych Dniach Pola