Spotkanie Konsorcjum odbyło się 11 września 2020 r. o godzinie 11:00 w Bydgoszczy w budynku Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UTP

Na posiedzenie przybyli przedstawiciele każdego z członków Konsorcjum: Roman Wiśniewski (Przewodniczący) – reprezentant Zrzeszenia; dr inż. Mirosław Banaszak – reprezentant UTP; Ryszard Zarudzki – reprezentant KP ODR; Daniel Olszewski – reprezentant Olszewsky sp. z o.o. oraz reprezentujący siebie Hodowcy: Henryk Rybka, Andrzej Pańka, Robert Wiśniewski, Bernadeta Figas. Ponadto w spotkaniu uczestniczyły osoby współpracujące przy Projekcie: przedstawicieli UTP: mgr inż. Iwonę Zaremba, mgr inż. Jakub Biesek, przedstawiciel KP ODR: Anna Mońko; dr Tadeusz Sobczyński, przedstawicieli Zrzeszenia i hodowców: Joanna Pańka, Marek Figas, Radosław Wiśniewski, Przemysław Rybka.

Tematem posiedzenia było podsumowanie drugiego już etapu projektu. Doktor Mirosław Banaszak obszernie i precyzyjnie przedstawił pierwsze efekty stosowania glinokrzemianów w ściółce i paszy. Ze względu na  fakt, że zrealizowano niespełna połowę projektu dotychczasowe wyniki nie mogą być uznane, jako ostateczne. Z satysfakcją przyjęto informację, że założenia projektowe były trafne i Konsorcjum osiąga przewidywane efekty.

Zgodnie z założonym planem Konsorcjum wkracza w realizację innowacyjnego marketingu, za który odpowiada Daniel Olszewski. Zgodnie z informacją (patrz zdjęcia) umowa z Grzegorzem Halamą została podpisana i rozpoczęły się nagrania na kanał YouTube.

Marketing, ze względu na wybuch pandemii i kolejne lockdowny został w dużej części przeniesiony do internetu. Daniel Olszewski w półgodzinnym wystąpieniu przedstawił nowy plan uwzględniający i przede wszystkim spełniający założenia innowacyjnej promocji: zaangażowanie znanego komika i nowoczesne rozwiązania scenograficzne.

W związku z tym, że promocja projektu ma za zadanie dotarcie do hodowców, konieczne jest dostarczenie argumentów, w tym ekonomicznych. Poproszony o przedstawienie aktualnego stanu analizy ekonomicznej dr Tadeusz Sobański poinformował, że dostarczy je po otrzymaniu danych od hodowców.

Kierownik projektu Anna Rybka przedstawiła informację na temat złożonego wniosku o płatność i stan bieżących rozliczeń. Potwierdzono założenia podziału budżetu z 2019 roku, zwłaszcza w kontekście nowego marketingu, którego budżet pozostał na tym samym poziomie.