Jak poprawić jakość produkcji drobiu? Naukowcy z UTP znaleźli sposób. TVP Bydgoszcz

Innowacyjna ściółka z glinokrzemianem poprawi jakość produkcji drobiu – twierdzą naukowcy z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Minerały te, dodawane do ściółki oraz do paszy wpływają pozytywnie na jakość mięsa i dobrostan ptactwa. Badania prowadzone są w ramach projektu “Bezpieczna ferma”.
 
Laboratoria Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UTP w Bydgoszczy. To tutaj przez ostatnich kilkanaście miesięcy naukowcy brali pod mikroskop m.in. włókna mięśniowe drobiu. Okazało się, że dodanie do paszy glinokrzemianu – naturalnej kopaliny w postaci zmielonej skały – powoduje szybszy przyrost masy ptactwa. Minerały mają też pozytywny wpływ na ich jelita. – Jeżeli mamy większą powierzchnię chłonną w jelitach, w tym momencie taki organizm lepiej wykorzystuje paszę, którą zjada. A w przypadku mięśni, jeżeli znajduje się troszeczkę więcej tłuszczu śródmięśniowego, to mięso jest bardziej soczyste, jest bardziej smaczne – wyjaśnia Ewa Ziółkowska z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UTP w Bydgoszczy.

Naukowcy dostrzegają także zmiany w odporności immunologicznej drobiu. Dodanie glinokrzemianu w odpowiedniej ilości rzadziej powoduje infekcje wśród zwierząt. Innowacyjna metoda to odpowiedź na współczesne trendy na rynku drobiarskim.

Trendy w świecie nauki, w obszarze animal science prowadzą przede wszystkim do tego, żeby dbać o ten dobrostan zwierząt. Nie tak jak wcześniej o przyrosty masy ciała, tylko właśnie żeby eliminować również czynniki, które wpływają na nasze środowisko

– mówi dr inż. Aleksandra Dunisławska z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UTP w Bydgoszczy.
 
Zyskują producenci, ale i środowisko. Ściółka z dodatkiem glinokrzemianów wspiera także wchłanianie wody i rozpuszczonych w niej substancji w tym związków azotowych. Naukowcy chcą, aby minerały te były wykorzystywane do bioasekuracji. To szczególnie ważne w kontekście pojawiających się kolejnych ognisk grypy ptaków. – Dodatkowo jeszcze wspieramy podniesienie jakości materiału ściółkowego, który bardzo często jest pochodzenia gospodarskiego, jest słomą, która jest różnie przechowywana, czyli narażona na niekorzystne czynniki atmosferyczne w stogach, co sprzyja rozwojowi grzybów – podkreśla dr inż. Mirosław Banaszak.

Badania, w ramach projektu “Bezpieczna ferma” łączą Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, przedstawicieli Ośrodka Doradztwa Rolniczego jak i samych producentów. Środki na prowadzenie tych badań są z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie “Współpraca”.

 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.