Pierwsze posiedzenie Rady Konsorcjum Bezpieczna Ferma