Dr inż. Mirosław Banaszak z Katedry Hodowli Zwierząt i o działaniach w obszarze naukowym realizowanych na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UTP w Bydgoszczy.

Działania w obszarze naukowym na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UTP realizowane są bez żadnych opóźnień. Pomimo przeciwności wynikających z działań prewencyjnych związanych z pandemią prace badawcze są kontynuowane z zachowaniem podwyższonych zasad bezpieczeństwa zdrowia pracowników naukowych. Prace badawcze w ramach projektu „Bezpieczna Ferma” są bliskie ukończenia pierwszego etapu badawczego, a spodziewane rezultaty mogą przerosnąć oczekiwania, wnosząc wartość dodaną do technologii odchowu kurcząt rzeźnych w kraju i na świecie poprzez poprawę warunków higienicznych ściółki, ograniczenie emisji związków odorowych do środowiska naturalnego oraz potencjalną możliwość ograniczania utraty wody z gleby po wykorzystaniu ściółki jako nawozu.

tekst: dr inż. Mirosław Banaszak, mgr inż. Jakub Biesek zdjęcie: mgr inż. Jakub Biesek