Rozmowa o projekcie  w studio telewizyjnym podczas Krajowych Dni Pola