Prezentacja filmu o Bezpiecznej Fermie na Krajowych Dniach Pola