Telekonferencja – przygotowanie do ostatniego etapu