Rozmowa z Danielem Olszewskim o znaczeniu projektu dla zwierząt, klimatu i środowiska.