Zaproszenie na pierwsze posiedzenie Rady Konsorcjum