Zaproszenie na pierwsze posiedzenie Rady Konsorcjum

W dniu 9 października o godzinie 15:00 w Bydgoszczy przy ulicy Mazowieckiej 28 w Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UTP obędzie się posiedzenie Rady Konsorcjum Bezpieczna Ferma.

Na spotkaniu omówione zostaną następujące kwestie:

  1. treść Umowy o Dofinansowanie
  2. budżet projektu Bezpieczna Ferma
  3. harmonogram projektu Bezpieczna Ferma
  4. organizacja pracy nad projektem Bezpieczna Ferma


Na spotkanie zapraszamy wszystkich Konsorcjantów.