W siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyło się spotkanie Grupy Operacyjnej (konsorcjum), której celem będzie realizacja programu Bezpieczna Ferma w ramach unijnego działania “Współpraca”.

W skład konsorcjum weszły podmioty reprezentujące różne środowiska. Kujawsko Pomorskie Zrzeszenie Hodowców Drobiu i Producentów Jaj reprezentowali Prezes Roman Wiśniewski, Robert Wiśniewski, Anna, Henryk i Przemysław Rybka, Marek Figas, Andrzej Pańka. Dr inż. Mirosław Banaszak reprezentował Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy z Bydgoszczy. Aleksander Bomberski i Anna Mońko występowali w imieniu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, natomiast Daniel Olszewski stawił się w imieniu Zeolitex Sp. z o.o. (reprezentant przedsiębiorców z sektora MŚP w konsorcjum).

Na początku spotkania uściślono zakres i harmonogram badań pilotażowych. Do prowadzenia badań wybrana została ferma tego hodowcy deklarującego chęć udziału, u którego wstaw przypada najszybciej. Uzgodniono, że pilotaż rozpocznie się 13 sierpnia na fermie p. Roberta Wiśniewskiego w Mierzynku.

W dalszej części dyskusji określono cel konsorcjum oraz podstawowe założenia jego funkcjonowania. Następnie, zgodnie z kompetencjami, podzielono pomiędzy konsorcjantów zadania na najbliższy okres. Zainteresowani zaakceptowali sposób organizacji pracy. Wszyscy są świadomi odpowiedzialności, ogromu obowiązków i innych wyzwań nie tylko w ramach badań, ale już z samym przygotowaniem wniosku w programie Współpraca i z tej perspektywy – krótkim terminem na jego złożenie. Kolejne etapy pracy a także spotkania – przed nami.