Zrzeszenie przystępuje do realizacji programu Bezpieczna Ferma