Ostatnie treści

 • Czy zabraknie surowców do paszy?

  W Polsce, sektor drobiarski już teraz sygnalizuje wyzwania związane z opóźnieniami w dostawach pasz, które w niektórych przypadkach wydłużają się do dwóch tygodni. Jest to sytuacja, która może mieć znaczący wpływ na płynność produkcji i dobrostan zwierząt. Więcej

 • Popularne

  Kiedy embargo na eksport pasz?

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w odpowiedzi na zapytanie farmer.pl, wyjaśniło, że zasady WTO zazwyczaj zabraniają ograniczeń ilościowych w handlu, ale wyjątki, jak krytyczne braki żywności, są dopuszczalne. Polska monitoruje rynek zbóż i ma wystarczające zapasy. Konflikt na Ukrainie może wpłynąć na wzrost cen zbóż. Więcej

 • Będzie interwencja na rynku pasz, czy nie?

  Polskie organizacje drobiarskie zwracają się z apelem do rządu o podjęcie działań mających na celu zatrzymanie gwałtownego wzrostu cen pasz, które stanowią około 60-70% kosztów produkcji drobiarskiej. Więcej

 • Wniosek o podjęcie działań na rynku zbóż w Polsce

  Organizacje drobiarskie wzywają rząd do ograniczenia eksportu zbóż i roślin oleistych, by zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe Polski i uniknąć kryzysu w produkcji pasz. Więcej

 • Pasza drożeje. Ceny rosną

  Ceny drobiu i jaj w Polsce rosną przez wojnę na Ukrainie i drożejące pasze. Eksport staje się bardziej opłacalny, grożąc niedoborami w sklepach i wzrostem cen detalicznych. Więcej

 • Czy koronawirus wpłynie na dostępność pasz?

  Pandemia COVID-19 spowodowała krytyczny niedobór surowców dla producentów pasz, związany z ograniczeniami importu niezbędnych półproduktów, w tym śruty sojowej i dodatków paszowych. COCERAL apeluje o klasyfikację pasz jako towaru podstawowego, podkreślając konieczność ciągłego żywienia zwierząt hodowlanych dla ich dobrostanu i zapewnienia dostaw mięsa. Apel ten znajduje wsparcie w organizacjach drobiarskich. Więcej