4 sierpnia, 2021

Nowa publikacja naukowa: Wheat litter and feed with aluminosilicates for improved growth and meat quality in broiler chickens

Department of Animal Breeding and Nutrition, Faculty of Animal Breeding and Biology, UTP –University of Science and Technology in Bydgoszcz, Bydgoszcz, Poland Autorzy: Mirosław Banaszak, […]
29 lipca, 2021

Wpływ uwodnionych glinokrzemianów dodawanych do ściółki i paszy na wzrost kurczaków, cechy mięśniowe i ekspresję genów w błonie śluzowej jelit.

26.07.2021 – Jakub Biesek, Aleksandra Dunisławska, Mirosław Banaszak, Maria Siwek and Marek Adamski Simple Summary: Poultry meat production has many challenges; one of them is […]
30 października, 2020

Prestiżowe czasopismo Poultry Science publikuje artykuł o Bezpiecznej Fermie.

Stowarzyszenie Poultry Science Association (PSA) to organizacja składająca się z około 1800 ludzi nauki, którzy są zaangażowani w rozwój przemysłu drobiarskiego. Od 1908 roku PSA […]