Współpraca w ramach PROW2014-2020

Projekt "Bezpieczna Ferma" na tle sytuacji gospodarczej.

Branża drobiarska w Polsce jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się sektorem w przemyśle mięsnym. Krajowa produkcja drobiu charakteryzuje się dynamicznym postępem technologicznym (Dybowski 2004). Ten obszar produkcji boryka się ze specyficznymi dla siebie problemami, od rozwiązania których zależy jego rozwój, jak i dalsze funkcjonowanie.

Polska jest w światowej czołówce pod względem produkcji kurcząt rzeźnych i pierwszym w Europie, gdzie około 40% produkcji trafia na rynki zagraniczne, co oznacza, że jest to ważna branża w naszej krajowej gospodarce. Ponadto polskie drobiarstwo konkuruje, w szczególności na rynkach zewnętrznych, z produkcją z innych krajów, w szczególności spoza UE, jak Brazylia, Ukraina, USA, czy kraje azjatyckie. Krajowa produkcja dotąd konkurowała głównie ceną. Obecnie kluczowe jest wyróżnienie się/zdobycie przewagi konkurencyjnej wyższą jakością produkcji. Jest to też zgodne ze zmieniającymi się potrzebami konsumentów – poszukujących właśnie mięsa wyższej jakości, od identyfikowalnego rolnika, pochodzącego z chowu prowadzonego z dbałością o dobrostan zwierząt i ograniczenie stosowania farmakologicznych środków weterynaryjnych. Dla utrzymania/rozwoju branży niezbędne jest zapewnienie eksportu, w szczególności do krajów UE, bez niego nadprodukcja wywoła kryzys branży. Stąd też, aby utrzymać rozwój branży potrzebne są innowacyjne technologie, które pozwolą na uzyskanie surowca rzeźnego o podwyższonej jakości. W ten trend bez wątpienia wpisuje się system nadzorowanej produkcji “Bezpieczna Ferma”, którego nadrzędnym celem jest uzyskanie surowca rzeźnego o podwyższonej jakości, przy 42-dniowym chowie kurcząt rzeźnych z zachowaniem podwyższonego dobrostanu, przy zastosowaniu dodatku kopalin naturalnych do paszy oraz do ściółki. Poprzez zastosowanie dodatku kopalin naturalnych możliwe będzie także podniesienie jakości podeszew stóp poprzez ograniczenie występowania kontaktowego zapalenia podeszew stóp brojlerów (Foot Pad Dermatitis). Ponadto dodanie kopalin naturalnych może pozytywnie wpływać na środowisko naturalne poprzez ograniczenie emisji odorów. Omawiany system jakości uwzględnia zatem potrzeby: 1) poprawy dochodowości rolników oraz 2) dbałości o relacje społeczne producentów drobiu z okolicznymi mieszkańcami obszarów wiejskich.

Umowa na dofinasowanie

Dnia 17 grudnia 2019 roku w siedzibie ARiMR w Warszawie została podpisana umowa NR 00016.DDD.6509.00050.2018.02 pomiędzy członkami Konsorcjum Bezpieczna Ferma a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w ramach której uzyskaliśmy dotację z działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz przeznaczyliśmy środki własne członków Konsorcjum na realizację operacji “Bezpieczna Ferma – innowacja produktowa, procesowa i marketingowa związana z chowem kurcząt brojlerów”.

Całkowity budżet operacji: 3.067.897,22 PLN Kwota wnioskowanej pomocy: 2.706.957,00 PLN.

Projekt uzyskał 35 pkt i zajął 2 miejsce na liście przysługiwania pomocy finansowej w ramach działania M16 “Współpraca” objętego PROW 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w terminie 16 listopada 2018 r. – 14 stycznia 2019 r. w pozostałych województwach – otwórz