Zaczęło się w 2018 r.

najważniejsze wydarzenia z przebiego projektu


Nawet najdłuższa podróż rozpoczyna się od pierwszego kroku


BEZPIECZNA FERMA

Poniżej staraliśmy się przedstawić drogę, jaką musiał przebyć projekt od fazy pomysłu do realizacji. Otrzymane dofinansowanie to dopiero początek długiej podróży, na końcu której jest dobro zwierząt, środowiska naturalnego, lokalnych społeczności i hodowcy.

Na początku był pomysł

 • 27 marca 2018 Pomysł

  Daniel Olszewski przedstawia Romanowi Wiśniewskiemu prezesowi Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj (Zrzeszenie) swój pomysł na prosty system jakości, który poprawi sytuację ekonomiczną hodowców drobiu.
 • 17 maja 2018Przedstawienie projektu

  Na spotkaniu w Mierzynku Daniel Olszewski przedstawia członkom Zrzeszenia założenia projektu. Pomysł spotyka się z zainteresowaniem.
 • 5 czerwca 2018Poszukiwania dofinansowania

  Pierwsze spotkanie w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Broker Inwestycji Aleksander Bomberski przedstawia Danielowi Olszewskiemu założenia działania Współpraca i proponuje spotkanie z partnerem naukowym.
 • 22 czerwca 2018 Drugie spotkanie w ODR

  Ustalono, że zostanie powołana grupa operacyjna składająca się z czterech filarów: (1) rolników reprezentowanych przez Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, (2) naukowców z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UTP, sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw reprezentowanych przez Zeolitex/Olszewsky Sp. z o.o. oraz doradcę rolniczego Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
 • 13 lipca 2018 Zrzeszenie dołącza do Bezpiecznej Fermy

  Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o przystąpieniu do programu Bezpieczna Ferma.
 • 26 lipca 2018 Partner naukowy

  Przedstawienie systemu Bezpieczna Ferma dr inż Mirosławowi Banaszakowi, reprezentującemu Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy). Propozycja przeprowadzenia badań pilotażowych.
 • 8 sierpnia 2018 Grupa Operacyjna Bezpieczna Ferma

  W siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyło się spotkanie Grupy Operacyjnej (konsorcjum), której celem będzie realizacja programu Bezpieczna Ferma w ramach unijnego działania “Współpraca”.
 • 10 sierpnia 2018 Badania pilotażowe

  Zrzeszenie zleca Wydziałowi Hodowli i Biologii Zwierząt przeprowadzenie badań pilotażowych w terminie sierpień-październik na terenie fermy drobiu Roberta Wiśniewskiego w Mierzynku.
 • 20 sierpnia 2018Bezpieczna Ferma w TVP

  Pierwsza wzmianka o programie Bezpieczna Ferma i powstaniu Grupy Operacyjnej w ramach działania Współpraca.
 • 28 sierpnia 2018Spotkanie robocze

  W miesiącach sierpień-październik trwają prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie.
 • 10 października 2018Zakończenie badań pilotażowych

  Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt zakończył doświadczenie na terenie fermy drobiu w Mierzynku.
 • 31 października 2018Ustalenie budżetu

  Na spotkaniu na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy ustalono kształt przyszłego budżetu projektu.
 • 2 listopada 2018Pozytywny raport z badań

  Dr inż Mirosław Banaszak z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt przedstawia raport z badań pilotażowych. Pozytywne wyniki dają podstawy do przeprowadzenia większych doświadczeń.
 • 12 grudnia 2018Konferencja w Minikowie

  Podczas spotkania z członkami Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj dr inż Mirosław Banaszak oraz Daniel Olszewski przedstawili dotychczasowe wnioski z przebiegu projektu.
 • 31 grudnia 2018Powstaje Konsorcjum "Bezpieczna Ferma"

  W skład konsorcjum weszły podmioty reprezentujące różne środowiska. Kujawsko Pomorskie Zrzeszenie Hodowców Drobiu i Producentów Jaj reprezentowali Prezes Roman Wiśniewski, Robert Wiśniewski, Anna, Henryk i Przemysław Rybka, Marek Figas, Andrzej Pańka. Dr inż. Mirosław Banaszak reprezentował Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy z Bydgoszczy. Aleksander Bomberski i Anna Mońko występowali w imieniu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, natomiast Daniel Olszewski w imieniu Zeolitex/Olszewsky Sp. z o.o. reprezentował przedsiębiorców z sektora MŚP.
 • 31 sierpnia 2019Panel ekspertów

  W siedzibie ARiMR w Warszawie odbyło się spotkanie, na którym przedstawiciele Konsorcjum "Bezpieczna Ferma' odpowiadali na pytania ekspertów.
 • 9 grudnia 2019Pierwsze posiedzenie Konsorcjum

  W związku z ogłoszeniem wyników przez ARiMR i uzyskaniem przez projekt drugiego miejsca w rankingu ogólnopolskim, odbyło się spotkanie robocze przed podpisaniem umowy.
 • 17 grudnia 2019Podpisanie umowy o dofinansowanie

  Po wielu miesiącach rozpatrywania wniosków Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa podjęła decyzję o podpisaniu umowy z Grupą Operacyjną "Bezpieczna Ferma". Całkowity budżet operacji: 3.078.318,45 PLN Kwota wnioskowanej pomocy: 2.707.872,94 PLN.
 • 1 lutego 2020Rozpoczęcie pierwszego etapu

  Wraz z pierwszym wstawem drobiu na fermie Roberta Wiśniewskiego w Mierzynku ruszył projekt "Bezpieczna Ferma". Kolejne trzy doświadczenia odbywają się zgodnie z harmonogramem.
 • 13 maja 2020Pierwsza telekonferencja

  Wybuch epidemii COVID-19 zmusił Kosorcjum do przeniesienia spotkań w świat wirtualny. Ze względu na przepisy bioasekuracyjne doświadczenia na fermach przebiegają bez zakłóceń.
 • 1 czerwca 2020Rozpoczęcie drugiego etapu

  Pierwsze doświadczenie odbywa się na fermie Roberta Wiśniewskiego w Mierzynku.
 • 1 października 2020Rozpoczęcie trzeciego etapu

  Kolejne doświadczenia i pierwsze wyniki badań.
 • 1 lutego 2021Rozpoczęcie IV etapu

  Dzisiaj mija dokładnie połowa projektu. Przed Konsorcjum ostatnie cztery miesiące IV etapu, po którym zostaną przeprowadzone cztery duże doświadczenia na całych powierzchniach kurników.
 • 31 maja 2021Zakończenie IV etapu

  Przed nami ostatni V etap, podczas którego badania będą prowadzone na całych kurnikach.
 • 15 czerwca 2021Krajowe Dni Pola

  Podczas Krajowych Dni Pola zaprezentowaliśmy projekt szerokiej publiczności, przekonaliśmy się co do skuteczności narzędzi promocyjnych, a dzięki ankietom zdobyliśmy wiedzę i przekonanie, że projekt ma ogromne szanse na wdrożenie.
 • 13 września 2021Prezentacja Bezpiecznej Fermy w Kujawsko-Pomorskiemu Zrzeszeniu

  Prezentujemy wyniki projektu na spotkaniu z kilkudziesięcioma hodowcami zrzeszonymi w Kujawsko-Pomorskim Zrzeszeniu Hodowców Drobiu i Producentów Jaj
 • 16 września 2021Rusza ostatni etap projektu

  Startują cztery ostatnie doświadczenia na całych kurnikach, w których będzie badana emisja gazów oraz wpływ fermy na środowisko. Do paszy trafia najbardziej efektywna mieszanina glinokrzemianów.
 • 13 października 2021Prezentacja na spotkaniu Pomorskiego Zrzeszenia

  Prezentujemy wyniki projektu na spotkaniu z prawie stu hodowcami zrzeszonymi w Pomorskim Zrzeszeniu Hodowców Drobiu i Producentów Jaj

Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp,
wspólna praca to sukces.


HENRY FORD