SPRAWDŹ ILE ZAPŁACISZ ZA DODATKOWY PRZYCHÓD W WYSOKOŚCI

12 gr na kilogramie żywca

(średni przychód wynikający z dodatkowej masy brojlera wynosi 10 gr/kg, a z obniżenia współczynnika konwersji paszy ok. 2 gr/kg żywca)

Bezpieczna Ferma – dodatek do paszy

30000
Oznacz całkowitą ilość brojlerów w kurniku w trakcie jednego rzutu (szt)
1.67
Wskaż dotychczasowy współczynnik konwersji paszy (kg/kg)
2.8
Określ średnią wagę brojlera na dzień odstawy (kg)
Koszt dodatku do paszy PLN

Kalkulator opracowano na podstawie uśrednionych wyników szesnastu doświadczeń, które ilustrują poniższe wykresy.