Konsorcjum

powstało w Bydgoszczy w dniu 31 grudnia 2018 roku, a od 17 grudnia 2019 działa na podstawie umowy NR 00016.DDD.6509.00050.2018.02 zawartej w Warszawie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w ramach której uzyskaliśmy dotację z działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz przeznaczyliśmy środki własne członków Konsorcjum na realizację operacjei Bezpieczna Ferma – innowacja produktowa, procesowa i marketingowa związana z chowem kurcząt brojlerów. Całkowity budżet operacji: 3.067.897,22 PLN Kwota wnioskowanej pomocy: 2.706.957,00 PLN.

Poznaj partnerów operacji

lider
konsorcjum
Więcej Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie
Hodowców Drobiu i Producentów Jaj
ul. Rzemieślnicza 6, 87-162 Lubicz
partner
naukowy
Więcej Politechnika Bydgoska
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Aleja Prof.S.Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
ul.Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz
hodowcy
drobiu
W projekcie biorą udział cztery fermy
z województwa kujawsko-pomorskiego.
Więcej Henryk Rybka
ul. Dębowa 4 (Stronno) 86-022 Dobrcz
Robert Wiśniewski
ul.Farmerska 11, 87-162 Lubicz
Bernadeta Figas
Słupy Duże 11, 87- 704 Bądkowo
Andrzej Pańka
Tomaszewo 23, 87-704 Bądkowo
doradca
rolniczy
Więcej Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Minikowo 1, 89-122 Minikowo
partner
biznesowy
Więcej Olszewsky Sp. z o.o.
ul.Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa

Głownym celem operacji

jest wdrożenie systemu jakości pod nazwą Bezpieczna Ferma w celu uzyskania surowca rzeźnego – mięsa kurcząt brojlerów – o podwyższonej jakości przy prowadzeniu chowu i żywienia z zastosowaniem kopalin naturalnych. Planowane jest także promowanie tego systemu oraz surowca w ramach innowacyjnych działań marketingowych.

Metodyka badań

Harmonogram

Dwadzieścia doświadczeń na fermach podzielone na pięć etapów.

ETAPY 1-4

doświadczenia w wydzielonych strefach badawczych

1 ETAP
UKOŃCZONY 100%
2 ETAP
UKOŃCZONY 100%
3 ETAP
UKOŃCZONY 100%
4 ETAP
ETAP 3 100%

Każdy z pierwszych 4 etapów (badania cząstkowe I,II,III,IV na fermach A, B, C, D) będzie składał się z następujących elementów:

ETAP 5

doświadczenia na całej powierzchni kurnika

5 ETAP
ETAP 5 100%

W ramach 5 etapu uwzględnione zostaną wyniki badań z poprzednich etapów, co pozwoli na zastosowanie najbardziej optymalnych mieszanek. Badania całościowe (określenie poziomu emisji z całego obiektu inwentarskiego) i porównanie ich wyników z kurnikiem bez zastosowania kopalin w obrębie gospodarstwa pozwolą na ocenę procesu produkcji pod względem emisji zanieczyszczeń, ekonomiki produkcji i wskaźników produkcyjnych w ujęciu gospodarstwa:

 

Uzyskane dane pozwolą potwierdzić wystąpienie podwyższonej jakości odchowu przy zastosowaniu innowacyjnej metody wpisującej się w system nadzorowanej produkcji Bezpieczna Ferma.

Ponadto, realizacja innowacyjnego marketingu obejmuje różnorodne narzędzia marketingowe wpisujące się w poszczególne etapy.

Spodziewane