Poniżej przedstawiamy aktywności promocyjne w formie tabeli ze skrótowymi opisami. Wszystkie działania zostały opublikowane w formie postów na blogu w zakładce AKTUALNOŚCI. Artykuły zostały podzielone na kategorie w celu łatwiejszego odnalezienie interesujących wydarzeń. Życzymy miłej lektury.

Publikacje naukowe

1Określenie wpływu haloizytu i zeolitu na wyniki produkcyjne kurcząt rzeźnych

2.11.2018 - Raport z badań pilotażowych autorstwa dr inż. Mirosława Banaszaka.

link do artykułu

2Poultry Science - Impact of aluminosilicates on productivity, carcass traits, meat quality, and jejunum morphology of broiler chickens

Mirosław Banaszak, Jakub Biesek, Joanna Bogucka, Agata Dankowiakowska, Daniel Olszewski, Bartosz Bigorowski, Małgorzata Grabowicz, and Marek Adamski.

Link do artykułu

3The Impact of Hydrated Aluminosilicates Supplemented in Litter and Feed on Chicken Growth, Muscle Traits and Gene Expression in the Intestinal Mucosa

26.07.2021 - Jakub Biesek, Aleksandra Dunisławska, Mirosław Banaszak, Maria Siwek and Marek Adamski

Link do artykułu

 
4Wheat litter and feed with aluminosilicates for improved growth and meat quality in broiler chickens

Autorzy: , ,

Natural minerals have many beneficial properties in poultry production, taking into account production as well as hygiene, health, safety, and quality of broiler meat. The aim of the study was to evaluate the effect of aluminosilicates in feed and litter on the growth performance and meat quality in chickens. Aluminosilicates, including halloysite and zeolite, could be a good alternative for synthetics, as a good solution for the environment in line with the current trends.

Link do artykułu

Link do wpisu

5Aluminosilicates at different levels in rye litter and feed affect the growth and meat quality of broiler chickens

Autorzy: , ,

Aluminosilicates at different levels in rye litter and feed affect the growth and meat quality of broiler chickens

Link do artykułu

6Research Note: Growth and meat features of broiler chicken with the use of halloysite as a technological additive to feed and peat litter

Autorzy: , ,

Research Note: Growth and meat features of broiler chicken with the use of halloysite as a technological additive to feed and peat litter

Link do artykułu

7Growth performance and meat quality from broiler chickens reared with zeolite and halloysite in feed and straw pellet

Autorzy: , ,

Growth performance and meat quality from broiler chickens reared with zeolite and halloysite in feed and straw pellet

Link do artykułu

Prace dyplomowe

1Cechy fizyczne układu pokarmowego oraz kości nóg kurcząt rzeźnych w zależności od zastosowanego naturalnego dodatku zootechnicznego

Celem pracy jest ocena wytrzymałości różnych odcinków przewodu pokarmowego na rozciąganie oraz wytrzymałości kości na złamanie pozyskanych od kurcząt rzeźnych z odchowu, w którym zastosowano dodatek zeolitu i haloizytu w paszy i ściółce.

Praca eksperymentalna. Promotor dr inż. Jakub Biesek

2Ocena wpływu dodatku zeolitu i haloizytu na jakość różnych rodzajów ściółek stosowanych w produkcji kurcząt rzeźnych

CEL: Ocena poziomu wilgotności różnych rodzajów ściółek podczas produkcji przy zastosowaniu różnych dawek zeolitu i haloizytu. EFEKT: Zalecenie dla praktyki dotyczące najefektywniejszego zastosowania zeolitu i haloizytu.

Promotor dr inż. Mirosław Banaszak

3Wpływ dodatku zeolitu i haloizytu na stan sanitarno-higieniczny ściółki w okresie odchowu brojlerów

Praca o charakterze eksperymentalnym. Celem pracy jest ocena zanieczyszczenia bakteriologicznego i mikologicznego ściółki w brojlerni po zastosowaniu zeolitu i haloizytu.

Promotor dr hab. inż. Katarzyna Budzińska

4Wpływ glinokrzemianów na wyniki produkcyjne kurcząt rzeźnych z uwzględnieniem występowania footpad dermatitis

Autor inż. Jakub Goździk. Celem pracy było określenie wpływu dodatku wybranych glinokrzemianów, tj. zeolitu i haloizytu na wyniki produkcyjne kurcząt rzeźnych z uwzględnieniem oceny jakości skóry na podeszwach ich stóp. 

Promotor dr inż. Mirosław Banaszak

Artykuły w prasie i internecie

110.02.2020 Powstawanie amoniaku w ściółce. Hodowca Drobiu, 2020/2

Autorzy: Wlaźlak S., Biesek J., Banaszak M.  ss. 35-40

"Konflikty sąsiedzkie na wsi to problem, a szczególnie jeśli wiążą się z krytyką realizacji pracy rolnika zajmującego się produkcją zwierzęcą. Uciążliwość odorowa produkcji zwierzęcej wynika z żywienia, dościelania czy intensywności wymiany powietrza z obiektu jak i pory roku i wielu innych czynników na które właściciel stada nie ma wpływu. W artkule opisano i wyjaśniono proces powstawania uciążliwego amoniaku w ściółce, a także zaprezentowano wpływ tanich acz skutecznych glinokrzemianów wykorzystywanych w projekcie Bezpieczna Ferma jako neutralizatorów odorów. Być może ich zastosowanie w powszechnej produkcji drobiarskiej stanowić będzie gwarancję poprawy stosunków z nowymi mieszkańcami wsi?"

Link do artykułu

210.07.2020 - Format 2.0 2020 UTP Bezpieczna Ferma

Artykuł popularno-naukowy o projekcie. Autorzy dr inż. Mirosław Banaszak, mgr inż. Jakub Biesek

Link do artykułu

317 lipca 2020 Bezpieczna Ferma

Artykuł popularno-naukowy o projekcie. Autorzy dr inż. Mirosław Banaszak, mgr inż. Jakub Biesek

Link do artykułu

410.09.2020 Bioasekuracja elementem bezpiecznej produkcji drobiarskiej. Polskie drobiarstwo 09/2020

Autorzy Biesek J., Banaszak M., Kożyczak A. 

"Bioasekuracja to narzędzie w ochronie kapitału gospodarstwa jakim jest stado. Czy nowoczesne metody opierać się muszą tylko na drogich preparatach, a może biobezpieczeństwo fermy to bardziej złożone zagadnienie związane ze strategią? Projekt Bezpieczna Ferma udowodnił, że status zdrowotny stada nie wynika wyłącznie z zastosowania związków syntetycznych w lekach, insektycydach czy detergentach. Istnieją tańsze i prostsze techniki podwyższania bezpieczeństwa zdrowotnego stad drobiu."

Link do artykułu

528.01.2021 Ściółka z glinokrzemianem poprawi zdrowie drobiu? agropolska.pl

Artykuł na portalu agropolska.pl. Autor Mirosław Lewandowski

Link do artykułu

66.05.2021 Wieś - wywiad z dr inż. Mirosławem Banaszakiem

Artykuł w internecie i miesięczniku WIEŚ Kujawsko-Pomorska numer 239 maj

Link do artykułu

73.07.2021 informacja o projekcie na stronach KPODR

Informacja na stronie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Link do artykułu

826.07.2021 Informacja o projekcie na europejskiej stronie EPI-AGRI

Informacja na europejskiej stronie grup operacyjnych

Link do artykułu

94.09.2021 Rozmowa o projekcie w czasopiśmie Wieś Kujawsko-Pomorska
101.10.2021 Polskie Drobiarstwo: Glinokrzemiany w produkcji drobiarskiej z punktu widzenia “Bezpiecznej Fermy”.

Artykuł autorstwa dr inż. Mirosława Banaszaka i dr inż. Jakuba Bieska “Glinokrzemiany w produkcji drobiarskiej z punktu widzenia “Bezpiecznej Fermy”

1118.10.2021 Relacja i wywiad dla radia Audycje Kaszubskie w Radiu Gdańsk
1220.10.2021 Artykuł w Kurierze Kaszubskim

Link

Reportaże w telewizji publicznej

111.09.2018 Bezpieczna Ferma w TVP1 (Premiera)
220.09.2018 Informacje Rolnicze w TVP o Bezpiecznej Fermie i działaniu Współpraca

od minuty 7:10 do 10:12

Link do reportażu

32.03.2020 Innowacyjne i naturalne rozwiązania docierają na fermy kur w TVP Bydgoszcz
426.06.2020 Ekościółka dla drobiu. Unikatowy pomysł polskich naukowców w TVP Katowice

materiał od 15:00 do 17:25

Link do reportażu

512.10.2020 O projekcie w dobie pandemii opowiada dr inż. Mirosław Banaszak w TVP Warszawa

dr inż. Banaszak o kondycji drobiarstwa materiał od 7:40 do 12:20

Link do reportażu

628.01.2021 Telewizyjne informacje rolnicze o Bezpiecznej Fermie TVP
729.01.2021 Jak poprawić jakość produkcji drobiu? Naukowcy z UTP znaleźli sposób. TVP Bydgoszcz

Reportaże wideo w internecie (YouTube)

114.06.2021 Kurnik przyjazny zwierzętom i środowisku na Konferencji podczas Krajowych Dni Pola

Emisja podczas pierwszego dnia konferencji

Link do filmu

220.06.2021 Rozmowa o projekcie w studio telewizyjnym podczas Krajowych Dni Pola

Dr inż Mirosław Banaszak i Daniel Olszewski o projekcie.

Link do wywiadu

320.06.2021 Konferencja Krajowe Dni Pola - prezentacja dr. inż Mirosław Banaszak

20.06.2021 Konferencja Krajowe Dni Pola Dzień 4 - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (UTP) na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu – budowa regionalnych partnerstw 

Link do prezentacji

Prezentacja projektu podczas konferencji, targów i innych wydarzeń.

113.08.2018 spotkanie z hodowcami drobiu z KP Zrzeszenia HDiPJ
220.09.2020 udział w imprezie Jesień w ogrodzie
314-15.06.2021 III Forum „Sieciowanie Partnerów SIR” we Wrocławiu
419-20.06.2021 stoisko na Krajowych Dniach Pola w Minikowie
59.07.2021 prezentacja projektu Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj
613.09.2021 Prezentacja projektu Kujawsko-Pomorskiemu Zrzeszeniu Hodowców Drobiu i Producentów Jaj
714-15.09.2021 prezentacja projektu na szczycie grup EPI w Łodzi
813.10.2021 Prezentacja projektu Pomorskiemu Zrzeszeniu Hodowców Drobiu i Producentów Jaj