Site icon Bezpieczna Ferma

Rolnicy w Polsce mierzą się z kryzysem

Rolnicy w Polsce mierzą się z kryzysem

Wstęp

Kryzys rolnictwa w Polsce to temat, który od dłuższego czasu nie schodzi z nagłówków branżowych portali informacyjnych. W obliczu trudnych warunków ekonomicznych, rolnicy borykają się z licznymi wyzwaniami, które negatywnie wpływają na ich działalność. Spadek koniunktury rolnej, susza oraz zmiany klimatyczne to tylko niektóre z problemów, które dotykają polskich producentów rolnych. W artykule omówimy przyczyny tego kryzysu oraz zaprezentujemy możliwe scenariusze na przyszłość.

Pogorszenie koniunktury rolnej

Koniunktura rolna w Polsce ulega pogorszeniu od kilku kwartałów. Wskaźnik koniunktury rolnej (IRGAGR) w I kwartale 2024 roku obniżył się o 1,7 pkt, osiągając wartość -24 pkt. Jest to najniższy spadek w historii badania, choć sezonowe pogorszenie koniunktury w pierwszym kwartale roku nie jest zjawiskiem wyjątkowym. Warto zauważyć, że tylko raz w ciągu ostatnich 25 lat, w 2017 roku, wartość wskaźnika wzrosła w tym okresie.

Pomimo spadku, wartość wskaźnika koniunktury jest niższa niż przed rokiem tylko o 0,9 pkt, co świadczy o pewnej stabilizacji w porównaniu do poprzedniego kwartału. Zmniejszenie przychodów gospodarstw rolnych o 3,7 pkt w skali roku jest głównym czynnikiem wpływającym na ten spadek. Jednak poprawa nastrojów rolników, której wskaźnik wzrósł o 2,5 pkt w kwartale, złagodziła ogólny negatywny wpływ na koniunkturę.

Wpływ warunków klimatycznych na rolnictwo

Warunki klimatyczne mają ogromny wpływ na rolnictwo. Susza rolnicza, która dotknęła 14 województw w Polsce, jest jednym z najpoważniejszych problemów, z jakimi muszą mierzyć się rolnicy. Braki wody szczególnie odczuwalne są w przypadku upraw zbóż i rzepaku, co znacząco wpływa na plony i kondycję roślin. Problem suszy glebowej był już widoczny w ubiegłym roku, co negatywnie odbiło się na przygotowaniu gleby do siewu zbóż ozimych.

Rolnicy muszą dostosować się do zmieniających się warunków klimatycznych, co często wymaga dodatkowych nakładów finansowych i zmiany metod upraw. Przykładem jest siew zbóż jarych typu przewódkowego, które mogą być wysiewane zarówno wiosną, jak i późną jesienią czy zimą. Odmiany te, dzięki genowi zimotrwałości, są w stanie przetrwać trudne warunki zimowe, co jest jednym z rozwiązań na problemy związane z suszą.

Ekonomiczne wyzwania w rolnictwie

Ekonomia rolnictwa w Polsce stoi przed wieloma wyzwaniami. Wartość wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych gospodarstw rolnych spadła o 1,6 pkt w ciągu ostatniego kwartału, osiągając najniższy poziom od 14 lat. Wzrost wydatków na obrotowe środki produkcji jest zauważalny, jednak ma on charakter sezonowy i nie przekłada się na długoterminową poprawę sytuacji finansowej rolników.

Inwestycje w maszyny i urządzenia również uległy znacznemu ograniczeniu. Wartość salda odpowiedzi na pytanie o wielkość inwestycji spadła do najniższego poziomu od ponad 20 lat. Jest to szczególnie niepokojące, ponieważ modernizacja gospodarstw rolnych jest kluczowa dla zwiększenia ich efektywności i konkurencyjności na rynku.

Pomoc ze strony instytucji i organizacji

W obliczu kryzysu rolnictwa, istotną rolę odgrywają instytucje i organizacje wspierające rolników. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) oferują różne formy wsparcia finansowego i doradczego. Dodatkowe środki na dopłaty do zbóż, które wyniosły 2,1 miliarda złotych, są jednym z przykładów takiej pomocy.

Programy pomocowe, takie jak preferencyjne kredyty czy dopłaty do materiału siewnego, mają na celu złagodzenie skutków kryzysu i wspieranie zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Ważne jest, aby rolnicy byli świadomi dostępnych form wsparcia i korzystali z nich w sposób efektywny.

Przyszłość rolnictwa w Polsce

Przyszłość rolnictwa w Polsce zależy od wielu czynników. Współpraca między rolnikami, instytucjami rządowymi i organizacjami branżowymi jest kluczowa dla przezwyciężenia obecnych wyzwań. Zrównoważone rolnictwo, które uwzględnia ochronę środowiska, dobrostan zwierząt oraz efektywne gospodarowanie zasobami, jest kierunkiem, w którym powinno zmierzać polskie rolnictwo.

Warto również inwestować w nowe technologie i innowacyjne metody upraw, które mogą zwiększyć plony i poprawić efektywność produkcji. Edukacja rolników i dostęp do nowoczesnych rozwiązań są kluczowe dla rozwoju sektora rolniczego w Polsce.

Podsumowanie

Kryzys rolnictwa w Polsce to poważny problem, który wymaga kompleksowego podejścia i zaangażowania wielu stron. Pogorszenie koniunktury rolnej, trudne warunki klimatyczne oraz wyzwania ekonomiczne stawiają rolników w trudnej sytuacji. Jednak dzięki wsparciu instytucji i organizacji, a także poprzez inwestycje w zrównoważone rolnictwo i nowe technologie, możliwe jest przezwyciężenie tych wyzwań i poprawa sytuacji w polskim rolnictwie.

________________________
Czy podobał Ci się artykuł? Jeśli tak, zachęcamy do zapisania się do naszego cotygodniowego newslettera. Prześlemy Ci w nim najważniejsze informacje z branży drobiarskiej, w tym ceny skupu.

Jeżeli jesteś dostawcą rozwiązań z dziedziny drobiarstwa, serdecznie zachęcamy do kontaktu z nami.

Zachęcamy również do zgłoszenia swojej fermy do bezpłatnego programu Bezpieczna Ferma. Uczestnictwo w programie otwiera dostęp do licznych korzyści finansowych, takich jak niższe ceny energii, tańsze surowce, dostęp do porad prawnych, a także możliwość uzyskania wyższych cen żywca. Zgłoś się tutaj.

Zdjęcia i ilustracje na licencji FREEPIK.COM oraz źródeł autora artykułu.

Exit mobile version