Pobierz:

Cennik Reklamy i Pakietów Partnerskich

Program Partnerski – szczegółowy opis oferty współpracy

Lokowanie reklam na portalu bezpiecznaferma.pl – szczegóły techniczne

Wypełnij Deklarację Przystąpienia Do Programu Bf on-line lub pobierz PDF, wypełnij i odeślij skan na adres: kontakt@bezpiecznaferma.pl

Wypełnij Ankietę Odpowiedzialnego Producenta Rolnego on line lub pobierz PDF, wypełnij i odeślij skan na adres: kontakt@bezpiecznaferma.pl

Alfabetyczna lista importerów zbóż z Ukrainy 28.11.2023

Raport z badań stężenia amoniaku w projekcie Bezpieczna Ferma 14.05.2022

Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu Bezpieczna Ferma 09.03.2022

Materiały konferencyjne – broszura Bezpieczna Ferma 05.03.2022

Prezentacja: Efekty zastosowania glinokrzemianów w projekcie Bezpieczna Ferma 28.02.2022

Posiedzenie Rady Konsorcjum Bezpieczna Ferma 25.02.2022

Wywiad z autorem projektu Bezpieczna Ferma Danielem Olszewski w czasopiśmie Wieś Kujawsko-Pomorska 12.09.2021 

Wpływ uwodnionych glinokrzemianów dodawanych do ściółki i paszy na wzrost kurczaków, cechy mięśniowe i ekspresję genów w błonie śluzowej jelit (Wheat litter and feed with aluminosilicates for improved growth and meat quality in broiler chickens) – Mirosław Banaszak, Jakub Biesek, Marek Adamski 4.08.2021

Raport z badań pilotażowych Bezpieczna Ferma 28.07.2021

The Impact of Hydrated Aluminosilicates Supplemented in Litter and Feed on Chicken Growth, Muscle Traits and Gene Expression in the Intestinal Mucosa – Aleksandra Dunisławska, Mirosław Banaszak, Jakub Biesek, Maria Siwek, Marek Adamski 28.07.2021

Artykuł o projekcie Bezpieczna Ferma na portalu informacyjnym Politechniki Bydgoskiej – Jakub Biesek i Mirosław Banaszak 26.07.2021

Stowarzyszenie Poultry Science Association (PSA) to organizacja składająca się z około 1800 ludzi nauki, którzy są zaangażowani w rozwój przemysłu drobiarskiego.Od 1908 roku PSA utrzymuje poziom, który plasuje je wśród najlepszych organizacji zawodowych w tej dziedzinie. Od ponad wieku naukowcy z całego świata wnoszą swój wkład w rozwój przemysłu drobiarskiego oraz opracowują bezpieczniejsze i bardziej odżywcze produkty spożywcze dla konsumentów. Przez cały ten okres PSA jest źródłem informacji na temat badań drobiu na świecie. Zastosowanie wyników badań opublikowanych przez PSA wywiera ogromny wpływ na rozwój przemysłu drobiarskiego.

Autorami artykułu „Wpływ glinokrzemianów na produktywność, cechy tuszy, jakość mięsa i morfologię jelita czczego kurcząt brojlerów” (Impact of aluminosilicates on productivity, carcass traits, meat quality, and jejunum morphology of broiler chickens) są Mirosław Banaszak, Jakub Biesek, Joanna Bogucka, Agata Dankowiakowska, Daniel Olszewski, Bartosz Bigorowski, Małgorzata Grabowicz oraz Marek Adamski. 10.11.2020

Artykuł o projekcie Bezpieczna Ferma w czasopiśmie Format 2.0 Mirosław Banaszak, Jakub Biesek, 10.07.2020

Przycisk powrotu do góry
Close

Też używamy AdBlocka.

Drogi Producencie, Przedsiębiorco, Czytelniku,Zauważyliśmy, że korzystasz z AdBlocka podczas odwiedzania naszej strony bezpiecznaferma.pl. Rozumiemy potrzebę komfortowego przeglądania internetu, ale chcielibyśmy Cię prosić o rozważenie wyłączenia blokady reklam na naszej stronie. Pozwól, że wyjaśnimy, dlaczego to dla nas ważne.Bezpieczna Ferma to nie tylko portal, ale i wspólnota, która zrzesza odpowiedzialnych producentów drobiu z całej Polski. Jako Krajowe Stowarzyszenie Odpowiedzialnych Producentów Rolnych, dajemy Ci dostęp do najnowszych informacji, badań i innowacji w branży drobiarskiej. Co ważne, nie pobieramy składek członkowskich. Dzięki temu, każdy producent, niezależnie od wielkości swojej fermy, może do nas dołączyć i korzystać z zasobów, które oferujemy.Nasze działania finansujemy głównie z reklam, które są starannie dobrane i dostosowane do branży rolniczej. Każda wyświetlona reklama to wsparcie dla naszego Stowarzyszenia i przyczynia się do rozwoju portalu bezpiecznaferma.pl. Dzięki temu możemy nadal dostarczać Ci wartościowe treści, organizować webinary, warsztaty i wspierać polską hodowlę drobiu.Wyłączenie AdBlocka na naszej stronie to prosty gest, który ma realny wpływ na jakość i zakres naszych działań. To także wyraz wsparcia dla społeczności, której jesteś ważną częścią. Razem możemy więcej!Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie. Razem tworzymy Bezpieczną Fermę - miejsce, gdzie każdy producent drobiu znajdzie coś dla siebie.