Odpowiedzialny hodowca


ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA

System jakości Bezpieczna Ferma oferuje lepszą przyswajalność paszy, ograniczenie choroby stóp ptaków (FPD) oraz lepszą jakość mięsa. To także ograniczenie emisji szkodliwych gazów i spowolnienie uwalniania azotu do gleby.
W efekcie stosowania systemu hodowca podwyższa dobrostan zwierząt i dba o środowisko naturalne.

 

BEZPIECZNA FERMA

W trosce o zwierzęta i środowisko


Więcej


Kompletnie nowa jakość

Ochrona ziarna

Dodatek redukuje ilość wilgoci, ogranicza powstawanie mykotoksyn, a w gotowej paszy stymuluje wzrost kosmków jelitowych, poprawiając wchłanialność.

Redukcja chorób stóp

Preparaty hamują powstawanie amoniaku w ściółce, tym samym redukując chorobę kurzych stóp (FPD).

Ochrona odorowa

Dodatki redukują powstawanie gazów złowonnych, takich jak amoniak i siarkowodór. Ograniczają stres zwierząt i liczbę upadków.

Wzbogacony nawóz

Stosowane w ściółce i paszy minerały trwale wiążą związki azotowe, co sprawi że obornik kurzy staje się ekologicznym nawozem o spowolnionym uwalnianiu azotu.


Bezpieczna Ferma
na kanale YouTube


WCHODZĘ