Glinokrzemiany vs. amoniak

Emisja amoniaku to problem zarówno dotyczące dobrostanu zwierząt, jak i otoczenia fermy. Celem prowadzonych badań było uzyskanie odpowiedzi, czy zastosowanie dodatku glinokrzemianów obniży poziom emisji najbardziej złowonnego gazu, jakim jest amoniak. Z powodu konieczności porównania danych, pobierano je zarówno podczas stosowania dodatku, jak i w okresach wstawów bez dodatku.

Ze względów marketingowych takie badanie miało istotny społeczny wymiar i mogło przysłużyć się poszerzeniu popularności projektu Bezpieczna Ferma, jak i dalszej łatwiejszemu wdrożeniu projektu do praktyki.

 Pomiary wykonywano detektorem gazu firmy Smart Sensor Ammonia Gas Detector AR8500 będący własnością Olszewski Sp. z o.o.

Zgodnie z przyjętą metodyką, zbieranie danych odbywało się wewnątrz kurnika w punktach oznaczonych W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7 na wysokości około 30 cm od powierzchni posadzki, tj na wysokości głów zwierząt oraz na zewnątrz kurnika w czterech miejscach oznaczonych Z1, Z2, Z3, Z4 zgodnie z poniższym schematem:

Pomiarów dokonywano w okresie od 1 lutego 2020 roku do 28 stycznia 2022 roku. Podczas 240 wizyt na czterech fermach dokonano 2.640 odczytów.

WNIOSKI

Na podstawie analizy pobranych danych wykazano, że dodatek mieszanki glinokrzemianów do paszy i ściółki obniżył średnio o 17% poziom stężenia amoniaku w powietrzu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz kurnika.

 

Szczegółowy raport dostępny w siedzibie firmy Olszewsky sp. z o.o.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Być samotnym w chaosie, czy wspólnie budować spokojną przyszłość?

Oświadczenie organizacji drobiarskich w sprawie manipulacji w materiale TVN24