projekt Bf

Bezpieczna Ferma na portalu KPODR Technologia Produkcji Rolniczej

Branża drobiarska w Polsce jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się sektorem w przemyśle mięsnym. Krajowa produkcja drobiu charakteryzuje się dynamicznym postępem technologicznym (Dybowski 2004). Ten obszar produkcji boryka się ze specyficznymi dla siebie problemami, od rozwiązania których zależy jego rozwój, jak i dalsze funkcjonowanie.

Polska jest w światowej czołówce pod względem produkcji kurcząt rzeźnych i pierwszym w Europie, gdzie około 40% produkcji trafia na rynki zagraniczne, co oznacza, że jest to ważna branża w naszej krajowej gospodarce. Ponadto polskie drobiarstwo konkuruje, w szczególności na rynkach zewnętrznych, z produkcją z innych krajów, w szczególności spoza UE, jak Brazylia, Ukraina, USA, czy kraje azjatyckie. Krajowa produkcja dotąd konkurowała głównie ceną. Obecnie kluczowe jest wyróżnienie się/zdobycie przewagi konkurencyjnej wyższą jakością produkcji. Jest to też zgodne ze zmieniającymi się potrzebami konsumentów – poszukujących właśnie mięsa wyższej jakości, od identyfikowalnego rolnika, pochodzącego z chowu prowadzonego z dbałością o dobrostan zwierząt i ograniczenie stosowania farmakologicznych środków weterynaryjnych. Dla utrzymania/rozwoju branży niezbędne jest zapewnienie eksportu, w szczególności do krajów UE, bez niego nadprodukcja wywoła kryzys branży. Stąd też, aby utrzymać rozwój branży potrzebne są innowacyjne technologie, które pozwolą na uzyskanie surowca rzeźnego o podwyższonej jakości. W ten trend bez wątpienia wpisuje się system nadzorowanej produkcji “Bezpieczna Ferma”, którego nadrzędnym celem jest uzyskanie surowca rzeźnego o podwyższonej jakości, przy 42-dniowym chowie kurcząt rzeźnych z zachowaniem podwyższonego dobrostanu, przy zastosowaniu dodatku kopalin naturalnych do paszy oraz do ściółki. Poprzez zastosowanie dodatku kopalin naturalnych możliwe będzie także podniesienie jakości podeszew stóp poprzez ograniczenie występowania kontaktowego zapalenia podeszew stóp brojlerów (Foot Pad Dermatitis). Ponadto dodanie kopalin naturalnych może pozytywnie wpływać na środowisko naturalne poprzez ograniczenie emisji odorów. Omawiany system jakości uwzględnia zatem potrzeby: 1) poprawy dochodowości rolników oraz 2) dbałości o relacje społeczne producentów drobiu z okolicznymi mieszkańcami obszarów wiejskich.

Konsorcjum Bezpieczna Ferma

działa na podstawie umowy NR 00016.DDD.6509.00050.2018.02 zawartej w dniu 17 grudnia 2019 w Warszawie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w ramach której uzyskaliśmy dotację z działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz przeznaczyliśmy środki własne członków Konsorcjum na realizację operacjei Bezpieczna Ferma – innowacja produktowa, procesowa i marketingowa związana z chowem kurcząt brojlerów. Całkowity budżet operacji: 3.078.318,45 PLN Kwota wnioskowanej pomocy: 2.707.872,94 PLN.

Głownym celem operacji

jest wdrożenie systemu jakości pod nazwą Bezpieczna Ferma w celu uzyskania surowca rzeźnego – mięsa kurcząt brojlerów – o podwyższonej jakości przy prowadzeniu chowu i żywienia z zastosowaniem kopalin naturalnych. Planowane jest także promowanie tego systemu oraz surowca w ramach innowacyjnych działań marketingowych.

Metodyka badań

– zróżnicowane aplikowanie mieszanki kopalin do różnych rodzajów ściółek stosowanych w produkcji kurcząt rzeźnych,
– dodanie mieszanki kopalin do paszy i wypracowanie odpowiednich proporcji, metod i czasu dawkowania,
– opracowanie metody odchowu z wykorzystaniem kopalin w celu uzyskania mięsa kurcząt rzeźnych o podwyższonej jakości (wytwórczej: dobrostan, zdrowotność) i fizykochemicznej uzyskiwanego mięsa (produkt o podwyższonej przydatności technologicznej) i podwyższonym statusie bezpieczeństwa (obniżona emisja zanieczyszczeń z kurnika do środowiska, ograniczenia zagrożeń mikrobiologicznych do środowiska).

Spodziewane rezultaty

  1. opracowanie i wdrożenie systemu nadzorowanej produkcji “Bezpieczna Ferma”, tj. udoskonalonej technologii dotyczącej produkcji brojlerów z wykorzystaniem najbardziej optymalnych proporcji i sposobów zastosowania mieszanki kopalin naturalnych
  2. uzyskanie udoskonalonych produktów: lepszej jakości kurczaka rzeźnego w stosunku do standardowych metod produkcji.
  3. wdrożenie nowych metod marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów: poprzez
  4. przeprowadzenie innowacyjnej kampanii marketingowej dotyczącej Bezpiecznej Fermy
  5. upowszechnienie uzyskanych rezultatów poprzez różne kanały dystrybucji informacji – efektem działań marketingowych będzie ustalenie czy konsumenci i dystrybutorzy są zainteresowani dostawą mięsa drobiowego wyprodukowanego przy zastosowaniu systemu Bezpieczna Ferma.
Pokaż więcej

Redakcja Portalu

Stanowimy zespół specjalistów z branży drobiarskiej. Dostarczamy rzetelne informacje i promujemy praktyki w chowie drobiu i produkcji jaj, które przygotują producentów na wyzwania „Fit For 55”. Zainteresowanych umieszczeniem reklamy na naszym portalu zapraszamy do kontaktu z redakcją. Prowadzimy też Program Partnerski, który oferuje wyłączność na publikację artykułów w poszczególnych branżach związanych z drobiarstwem.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może to Cię zainteresuje?
Close
Przycisk powrotu do góry
Close

Też używamy AdBlocka.

Drogi Producencie, Przedsiębiorco, Czytelniku,Zauważyliśmy, że korzystasz z AdBlocka podczas odwiedzania naszej strony bezpiecznaferma.pl. Rozumiemy potrzebę komfortowego przeglądania internetu, ale chcielibyśmy Cię prosić o rozważenie wyłączenia blokady reklam na naszej stronie. Pozwól, że wyjaśnimy, dlaczego to dla nas ważne.Bezpieczna Ferma to nie tylko portal, ale i wspólnota, która zrzesza odpowiedzialnych producentów drobiu z całej Polski. Jako Krajowe Stowarzyszenie Odpowiedzialnych Producentów Rolnych, dajemy Ci dostęp do najnowszych informacji, badań i innowacji w branży drobiarskiej. Co ważne, nie pobieramy składek członkowskich. Dzięki temu, każdy producent, niezależnie od wielkości swojej fermy, może do nas dołączyć i korzystać z zasobów, które oferujemy.Nasze działania finansujemy głównie z reklam, które są starannie dobrane i dostosowane do branży rolniczej. Każda wyświetlona reklama to wsparcie dla naszego Stowarzyszenia i przyczynia się do rozwoju portalu bezpiecznaferma.pl. Dzięki temu możemy nadal dostarczać Ci wartościowe treści, organizować webinary, warsztaty i wspierać polską hodowlę drobiu.Wyłączenie AdBlocka na naszej stronie to prosty gest, który ma realny wpływ na jakość i zakres naszych działań. To także wyraz wsparcia dla społeczności, której jesteś ważną częścią. Razem możemy więcej!Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie. Razem tworzymy Bezpieczną Fermę - miejsce, gdzie każdy producent drobiu znajdzie coś dla siebie.